Dlaczego Anita Kubanek Consulting?

Dziś miarą skuteczności jest indywidualne podejście, a sukcesem Twojej firmy jest nie tylko zysk, ale również droga do jego wypracowania.
Podstawą zwiększenia konkurencyjności jest odkrycie i aktywowanie drzemiącego w niej potencjału, którego uświadomienie i uwzględnienie staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej.

Pomogę odnaleźć/pobudzić potencjał Twój lub Twojej organizacji poprzez:

Jak mogę pomóc Twojej organizacji?

Wykorzystywane techniki

Skuteczność wielu szkoleń i pracy rozwojowej zależy od wykorzystywanych technik i narzędzi. Pozwalają one również na angażowanie uczestników, utrzymywanie ich atencji i długofalową aktywność podczas spotkania. Podczas moich szkoleń i spotkań stosuję takie techniki jak: 

  • myślenie wizualne i rysunek,
  • tutoring i narzędzia coachingu,
  • metodykę design thinking,
  • warsztatowy tryb szkoleniowy,
  • facylitację i dynamiki grupowe,
  • narzędzia do interakcji live,
  • aplikacje do badań i ankiet live.

Uczestnicy po przebytym szkoleniu otrzymują materiały, upominki i pamiątki ze sztandarowym hasłem "MAM POTENCJAŁ".

              

Oferta biznesowa
Aktualności