Dlaczego Kubanek Consulting?

Dziś miarą skuteczności jest indywidualne podejście, a sukcesu i pozycji rynkowej Twojej firmy jest nie tylko zysk, ale również droga do jego wypracowania. Podstawą zwiększenia konkurencyjności jest odkrycie i aktywowanie drzemiącego w niej potencjału, którego uświadomienie i uwzględnienie staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej, która wykracza poza powszechnie przyjęty schemat działania. Zacznij dostrzegać niewykorzystany potencjał swojego biznesu i podejmij działanie już dziś.

Wykorzystywane techniki

Skuteczność wielu szkoleń i pracy rozwojowej zależy od wykorzystywanych technik i narzędzi. Pozwalają one również na angażowanie uczestników, utrzymywanie ich atencji i długofalową aktywność podczas spotkania. Podczas moich szkoleń i spotkań stosuję takie techniki jak: 

  • myślenie wizualne i rysunek,
  • tutoring i narzędzia coachingu,
  • metodykę design thinking,
  • warsztatowy tryb szkoleniowy,
  • facylitację i dynamiki grupowe,
  • narzędzia do interakcji live,
  • aplikacje do badań i ankiet live.
Oferta biznesowa
Aktualności