Są ludzie, za którymi wskoczylibyśmy w ogień, którzy pociągają za sobą tłumy. Ale z drugiej strony są też ludzie, których unikamy jak ognia. Dlaczego tak się dzieje? Winowajcą jest autorytet, który może być zbudowany lub narzucony. Najczęściej negatywnie przyjmujemy narzucane kwestie, więc tym bardziej powinniśmy budować autorytet w sposób świadomy.

Rodowici Marokańczycy mieli narzuconą religię Islamu i rzeczywiście w ich podejściu do wiary widać różnice, porównując ich do Arabów zamieszkałych w Maroku. Tak samo jest z autorytetem formalnym, który uwarunkowany jest strukturą organizacyjną, podporządkowaniem, hierarchicznością. Rzeczywiście tak jest, że narzucenie czegokolwiek warunkuje nasz poziom zaangażowania, nasze postawy, nasz poziom motywacji.

 

Aby zbudować autorytet nieformalny:

 

1. Bądź spójny, wiarygodny i konsekwentny

Spójność generuje wiarygodność, pracownik czuje, że może ci zaufać, ponieważ jesteś wiarygodny. Najgorszym błędem, który można popełnić zarządzając, jest przyjęcie maski. Jest fasada, która jest niespójna z twoimi postawami, bądź zachowaniami.  Pamiętaj o tym, dlatego że budowanie wizerunku, budowanie wiarygodności i zaufania jest ważnym elementem autorytetu nieformalnego.

2. Bądź kompetentny

Nieś wartość, treść, kontent mówiąc wprost, nie bądź wydmuszką. Aby móc budować autorytet nieformalny musisz mieć w sobie wiedzę, umiejętności, kompetencje i predyspozycje. Kluczowe będzie zadbanie o tę kwestię oraz skupienie się na rozwoju. Wszystko to, aby twój pracownik czuł, że twoje wsparcie jest okazywane również w sposób merytoryczny.

3. Szanuj czas i wysiłek innych

W dzisiejszych czasach, czasach nanosekundy, jedną z istotniejszych wartości jest właśnie czas. Jest on równie ważny dla ciebie, jak i twojego pracownika. Pamiętaj o tym szanując jego czas, staraj się zminimalizować biurokrację i delegując zadania uwzględniaj jego wysiłek.

4. Bądź empatyczny

Oczywiście nie chodzi tu o wspólne płakanie z pracownikami, tylko umiejętność szanowania emocji twojego pracownika, nawet tych złych. Pokazania mu, że jesteś na nie gotowy i jesteś w stanie wesprzeć pracownika nawet w takiej sytuacji. Bycie empatycznym powoduje, że pracownik buduje zaufanie, a co za tym idzie staje się bardziej otwarty i efektywniej wykonuje swoje zadania.

5. Obserwuj i zbieraj dane 

Obserwacja powinna być wpisana w czynniki sukcesu każdego menagera. Jeżeli nie obserwujesz i nie zbierasz danych, nie jesteś w stanie otrzymać informacji z otoczenia o tym jakie są reakcje na twoje zachowania, jakie są postawy wobec ciebie i jakie inni mają intencje. Zbieraj feedback, obserwuj i na tej podstawie buduj swój autorytet.

6. Spersonalizuj podejście 

Nikt nie lubi być wrzucany do jednego worka, być generalizowanym, tworzyć stereotypów, dlatego kieruj swoje komunikaty czy postawy do indywidualnych pracowników, a nie do grupy. Kiedy indywidualizujesz podejście, pracownik czuje, że ma twoje wsparcie i szybciej ci zaufa, a ty zbudujesz autorytet nieformalny.

7. Zbadaj siebie i innych 

Kiedy możesz zarządzać świadomie? Kiedy możesz zarządzać skutecznie? Wtedy, kiedy poznasz pracowników. Poznać ich możesz, kiedy ich zbadasz. Możesz to osiągnąć wykorzystując różnego rodzaju narzędzia czy testy dostępne w Internecie. Weryfikuj wyniki, odnoś je do rzeczywistości i rozmawiaj o tym ze swoim zespołem, dzięki czemu relacje w twoim zespole będą świadome i będziesz nimi świadomie zarządzał.

8. Dbaj o swój wizerunek 

To jak wyglądasz jest odzwierciedleniem szacunku do innych. Pamiętaj o tym, żeby być schludnym. Oczywiście wiadomym jest, że nie szata czyni człowieka, jednakże wizerunek wpływa na to jak budujesz autorytet nieformalny. Kultura osobista jest niezwykle istotna i za każdym razem, gdy pracownik patrzy na ciebie kreuje twój wizerunek.

9. Inspiruj i aktywuj innych 

Aby rozpalić innych w sposób zawodowy, sam musisz zapłonąć. Żeby inspirować innych sam musisz być zainspirowany. Żeby aktywować innych sam musisz być aktywny. Twoim zadaniem jest budowanie autorytetu nieformalnego w taki sposób, aby inspirować, aktywować i rozpalać potencjał innych osób.

10. Nie bądź strusiem 

Nie chowaj głowy w piasek, nie unikaj konfliktów. To jak ty radzisz sobie w sytuacji konfliktowej czy awaryjnej jest podstawą postaw i zachwiań innych osób. Wzrok wszystkich pracowników twojego zespołu jest w tym momencie skupiny na tobie i weryfikują oni jak reagujesz na wszelkiego rodzaju wstrząsy, i jak przekuwasz negatywne emocje w pozytyw.

 

Przedstawiłam ci 10 sugestii z własnej autopsji, z własnych doświadczeń oraz z praktyki jak ty powinieneś budować swój autorytet nieformalny.
Trzymam za ciebie kciuki, pamiętaj o wszystkich 10 elementach i do dzieła!

 

 


Wolisz posłuchać o budowaniu autorytetu? zobacz mój film na YouTube


 


Zobacz inne moje filmy na YouTube