W grudniu 2021 roku uzyskałam akredytację i certyfikat tutora II stopnia.
Był to niezwykle ważny cel rozwojowy, planowany na 2021 rok.

Akredytacja była poprzedzona kolejnym kilkudziesięciogodzinnym szkoleniem oraz superwizjami kontrolnymi, weryfikującymi moje sesje tutorskie.
Tutoring wykorzystuję jako metodę w indywidualnych szkoleniach rozwojowych.

Tutoring biznesowy jest wynikiem modyfikacji autorskiej na podstawie doświadczeń biznesowych i licznych szkoleń i jest pojmowany jako zaplanowany proces rozwoju lidera, który następuje we wspierającej relacji. Tutora charakteryzuje życzliwość, otwartość na jego pomysły i ambicje, a także dbałość o rozwój osobisty i zawodowy Uczestnika. Pełen zakres tutoringu zależy od zaangażowania obu stron, przy czym Tutor prowadzi Uczestnika przez proces wspierając go wiedzą i doświadczeniem, a Uczestnik prezentuje otwartość, szczerość i realizuje wszystkie zlecone przez Tutora zadania.


Zobacz opinie o prowadzonym przeze mnie tutoringu biznesowymW ramach tutoringu biznesowego:
• rozwijam marki,
• pomagam w uporządkowaniu biznesu,
• wspieram w realizacji celów zawodowych,
• przygotowuję Was do dalszych aktywności.


Więcej szczegółów o tutoringu biznesowym 


 

Przykładowe obszary realizowane w ramach tutoringu biznesowego:

  • praca na celach i ich konstruowanie
  • analiza SWOT, słabe i  mocne strony
  • poszukiwanie atutów
  • budowanie misji, wizji i wartości
  • budowanie autorytetu nieformalnego i marki osobistej
  • analiza dywersyfikacji działalności gospodarczej
  • budowanie marki i strategia marki
  • praca nad poczuciem własnej wartości, profesjonalizmem
  • delegowanie zadań
  • odpowiedzialność i inteligencja emocjonlana

 

kobieta z certyfikatem w ramce

Zapytaj o ofertę na tutoring biznesowy