Aby wyznaczony przez Ciebie cel skutecznie motywowały do realizacji musi być SMART:

 

1. Specyficzny, konkretny (specific)

Niektórzy uznają, że powinny być one proste (simple). My określamy je jako specyficzne i skonkretyzowane. Sformułuj cele tak, aby ich zrozumienie nie stanowiło kłopotu dla Twojego pracownika. Nie pozostawiaj luk i "furtek", które umożliwią ich luźną interpretację. Cele muszą więc być określone jednoznacznie, przejrzyste i najlepiej, gdybyś konkretne wyznaczył ich zakres.

2. Mierzalny (measurable)

Sformułuj je tak, abyś potem mógł bez problemu je zweryfikować. Pamiętaj, że cele abstrakcyjne są trudne do sprawdzenia i "obliczenia" ich efektywności. Najlepiej, gdyby cele te miały wartości liczbowe, które umożliwią przekonującą "sprawdzalność". Ustal cel tak, abyś potrafił samodzielnie poznać, że został  on osiągnięty. Ważne - mierzalność celów nie wiąże się wyłącznie z określeniem czy cel został spełniony czy nie, ale zmierzeniu w jakim zakresie, jak kształtowała się sytuacja na poszczególnych etapach.

3. Akceptowalny (acceptable)

Niektórzy w tym punkcie podkreślają osiągalność celów (achievable), inni ich ambitność (ambitious), jeszcze inni - ich atrakcyjność (atractiv). My skupiamy się na akceptowalności celów, które ustalasz. Pamiętaj, że sukces danego projektu zależy w dużej mierze od ustaleniu celów, których realizacja pozostaje w zgodzie z  przekonaniami osób je realizujących i wartościami, na które się zgadzają. Jeśli Twój pracownik czuje sens celu i rozumie jego istotę, łatwiej jest mu go zaakceptować i zaangażować się w projekt.

4. Realny, rozsądny (reasonable) 

Niektórzy wyróżniają też cele istotne (relevant) oraz realistyczne (realistic). My skupiamy się na ich realności i rozsądności. Daj Twojemu pracownikowi możliwość poznania istoty celu, który wyznaczyłeś. Dzięki temu, będzie on miał sposobność, aby się z nim utożsamić oraz będzie świadomy słuszności swoich działań. Cele muszą być realne i możliwe do spełnienia - nie abstrakcyjne.

5. Terminowy (time-bound)

Cele muszą być osadzone w ramach czasowych, zwłaszcza wyznaczony powinien być końcowy termin ich realizacji. To niezbędny warunek efektywności i badania rezultatów podjętych działań. Wyznaczenie terminu końcowego zwiększa mobilizację działań, dyscyplinuje pracę oraz stanowi dla Ciebie narzędzie do monitorowania efektów i aktualnego stanu zadania. Dodatkowo umożliwia Ci wprowadzenie działań korygujących, mających wpływ na końcowy efekt projektu.

Wniosek

Pamiętaj, że Twoi pracownicy potrzebują, abyś wspierał ich w trakcie wykonywania całego zadania, nie ograniczając się wyłącznie do pokus i benefitów, deklarowanych na samym początku projektu.
Oto niezwykle popularna, ale i skuteczna metoda motywowania Twoich pracowników już na etapie formułowania celów / zadań. Zastosuj ją w praktyce i sprawdź czy efekty pracy Twojego zespołu różniły się od Twoich wcześniejszych doświadczeń i sprostały Twoim oczekiwaniom.

 


Koncepcja formułowania celów SMART rozszerzona została o kolejne dwa elementy, co dało początek koncepcji SMARTER. Zgodnie z nią dodane zostają elementy:

6. Ekscytujący (exciting)

Podeskcytowanie, ciekawość i kreatywność to cechy zadań i celów, które bardzo mocno determinują nasz poziom motywacji i zaangażowania. Czując ekscytację jesteśmy bardziej aktywni, zachęceni, zmobilizowani. Cel, któremu towarzyszą pozytywne emocje nastraja zdecydowanie lepiej i jest traktowany jako ciekawe wyzwanie. Bardzo często widać po ludziach, że ekscytacja potrafi być ich motorem napędowym i rozpalać skrywany potencjał.

7. Zapisany (recording)

Cel powinien być w jakiejkolwiek formie utrwalony - zapisany, narysowany (to coś dla mnie :) ), nagrany, sfotografowany. Utrwalenie wpływa na skuteczność działań, pozwala utrzymać dyscyplinę, buduje odpowiedzialność jego realizacji, mobilizuje. Zawsze możemy ten cel umieścić w widocznym miejscu i tym samym zapewnić wpływ utrwalonej formy na naszą aktywność. Będzie to nie tylko przypomnienie jaki cel sobie wytyczyliśmy, ale także stymulator to działania.

Wniosek

Rozszerzenie koncepcji SMART o dodatkowe składniki ma związem ze zmieniającymi się trendami w zarządzaniu i motywowaniu. Do głosy dochodzą elementy, których wartość motywacyjna i skutecznosć rosną w bardzo szybkim tempie. Budowanie poczucia sensu w zespole nie jest już dodatkiem w oragnizacjach, a obowiązkowym imperatywem, bez którego cele stawiane pracownikom mogą nie być zrealizowane. 

 

 


Wolisz posłuchać o koncepcji SMART? zobacz mój film na YouTube


 

 


Zobacz inne moje filmy na YouTube