W ostatnim kwartale 2021 roku przeprowadzone zostało badanie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza pod kątem typów osobowości, stylów interpersonalnych i ról w zespole. Razem z badaniem przeprowadzone zostało szkolenie, które obejmowało analizę wyników badanych osób oraz omówienie zagadnień z zakresu predyspozycji i typów charakterów.

 

W badaniu wykorzystano kwestionariusze ankiet badań:

  • test osobowości wg. Hartmana
  • test stylów interpersonalnych wg. Marstona
  • test ról w zespole wg. Belbina
  • test predyspozycji zawodowych wg. Hollanda

 

Wyniki tych badań, analizowane krzyżowo dały odpowiedź na pytania o rolę poszczególnych typów osobowości i ich wykorzystanie jako atutów w praktyce biznesowej.
Omówione wyniki mają zastosowanie w biznesie w zakresie:

  • kontaktów z klientem i jego obsługi – poprzez dopasowanie obsługi do klientów i ich typów osobowości, które można zdiagnozować podczas rozmowy,
  • procesu rekrutacyjnego i kandydatów do naszego zespołu – poprzez wybór kandydatów w ramach poszczególnych etapów rekrutacji, którzy wpasują się w funkcjonujący już w organizacji zespół,
  • relacji w zespole, jego integracji i skuteczności – poprzez znajomość członków zespołu, którzy dzięki tej wiedzy potrafią się lepiej komunikować, są bardziej wyrozumiali i efektywni we wspólnej pracy,
  • zarządzania managerów, którzy świadomie delegują zadania – poprzez dobór typów zadań do typów osobowości, co z pewnością podnosi efektywność pracy ludzi i całych zespołów.

 

Badania w zakresie osobowości pomogą: usprawnić komunikację z pracownikami, skuteczniej delegować zadania w zespole, usprawnić obsługę klienta, wzmocnić/ulepszyć relacje między pracownikami.
Badania w organizacjach mogą dotyczyć typów osobowości – sprawdź więcej informacji o badaniach – jak również poziomu satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników.


 Jak badać swoich pracowników? – zobacz film na YouTube


 

  


 

Zobacz inne moje filmy na YouTube