Audyty i optymalizacje dla firm

Audyty stanowią fundament wszystkich usług doradczych.
Ich celem jest diagnoza istniejącej organizacji pod określonym kątem (funkcji/procesów/kompetencji),
analiza zebranych danych a następnie wysunięcie wniosków i dedykowanych rozwiązań. 
  
1.

Audyt organizacyjny

Przeprowadzamy kompleksową diagnozę, mającą na celu zweryfikowanie aktualnego stanu firmy w zakresie: struktury organizacyjnej, podziału kompetencji, procesów organizacyjnych (np. obiegi dokumentów, wspólne terminarze) jak i ich wsparcia (np. wewnętrzne sieci intranetowe do przesyłania danych) lub procedury związane z operacyjnym funkcjonowaniem firmy.

Wyprowadzamy wnioski i sugerujemy konkretne rozwiązania. Identyfikujemy problemy. Zapewniamy również wdrażanie zaproponowanych rozwiązań (zarówno organizacyjnych jak i informatycznych) – zobacz więcej o wdrażaniu projektów.

W ramach przeprowadzonego audytu skupiamy się na:

 • analizie efektywności i stanu optymalizacji organizacji
 • opisach stanowisk i podziale kompetencji
 • optymalizacji lub stworzeniu struktury organizacyjnej i schematu organizacji
 • badaniu kultury organizacji lub jej tworzeniu
 • kształtowaniu wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy (employer branding)
 
2.

Audyt marketingowy

Istotą audytu jest rozpoznanie dotychczasowych działań w zakresie: budowania marki, kształtowania wizerunku firmy, marketingu produktowego, udziału firmy w social media, funkcjonowania i struktury działu marketingu/stanowiska ds. marketingu.

Analizie podlegają również dane dotyczące sprzedaży produktów i usług, co ma na celu zweryfikowanie bezpośredniego wpływu działań marketingowych na przychody firmy.


W ramach przeprowadzonego audytu skupiamy się na:

 • istniejącej lub koniecznej do stworzenia identyfikacji wizualnej firmy i jej spójności
 • kompatybilności zadań działów marketingu i sprzedaży i sprzężenia tych działań
 • strategii marketingowej firmy lub jej stworzeniu
 • aktywności firmy w budowaniu swojej marki, kształtowaniu pozytywnego wizerunku i kierunkach tych działań
 • atrakacyjności i innowacyjności materiałów promocyjnych i reklamowych
 • wpływie specyfiki branży na kierunki działań marketingowych
 • istniejących narzędziach marketingowych – strona www, funpage na Facebooku, Google AdWords, Google Analytics
 • stopniu wykorzystywania nowoczesnych trendów w marketingu

 

Wyprowadzamy wnioski i sugerujemy konkretne rozwiązania. Identyfikujemy problemy. Zapewniamy również wdrażanie zaproponowanych rozwiązań – zobacz więcej o wdrażaniu projektów.

 
 
 
3.

Audyt informatyczny

Audyt może być przeprowadzony jako:

analiza środowiska informatycznego pod kątem stosowanych aplikacji / narzędzi informatycznych / systemów, obsługujących procesy w firmie

poszukiwanie nowych rozwiązań dla zoptymalizowania procesów organizacyjnych, kadrowych, logistycznych czy komunikacyjnych.

W ramach przeprowadzonego audytu skupiamy się na:
zoptymalizowaniu procesów i procedur w tym przygotowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, dostosowanych do potrzeb Twojej firmy takich jak:

 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • narzędzie kontroli realizacji zadań,
 • wewnętrzna sieć intranetowa,
 • portal do sporządzania wycen i generowania zamówień/zapytań ofertowych,
 • system do elektronicznej obsługi kadrowo-płacowej

 

Nasza oferta jest kompleksowa co oznacza, że po przeprowadzonym audycie i zidentyfikowaniu obszarów do usprawnienia lub zmiany proponujemy określone rozwiązanie wraz z możliwością przygotowania dedykowanej aplikacji/narzędzia oraz przeprowadzić jego wdrożenie i zapewnić asystę techniczną.

Możemy zaproponować nie tylko rozwiązania informatyczne, ale także usprawnić istniejące rozwiązania przy pomocy dostępnych narzędzi.

 
  
4.

Audyt HR-owy

Istotą audytu w zakresie HR jest zweryfikowanie jednorodności i spójności w kierowaniu jednym z najcenniejszych kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

Ponadto analizujemy wykorzystane przez firmę narzędzia i procesy wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim. Sprawdzamy poziom zmotywowania pracowników, powiązanie systemów motywacyjnych z oceną pracowniczą, akcentujemy rolę zrozumienia wielopokoleniowości na rynku pracy.

Zapewniamy również wdrażanie zaproponowanych rozwiązań (zarówno HR-owych jak i informatycznych) – zobacz więcej o wdrażaniu projektów.

W ramach przeprowadzonego audytu skupiamy się na:

 • badaniu poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników
 • systemach motywacyjnych i ocen pracowniczych oraz sprzężenia obu systemów
 • procedurach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • dostosowaniu rozwiązań do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych
 • kształtowaniu wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy (employer branding)

Dlaczego Kubanek Consulting? :

  Gwarancja                            Partnerstwo
 
  Rzetelność                              Bezpieczeństwo  
 
  Innowacyjność                      Profesjonalizm
 
  Kompleksowość

Etapy efektywnego audytu:

 • określenie celów i priorytetów audytu
 • przeprowadzenie badań (struktury i kompetencji / pracowników / działań marketingowych / narzędzi wspierających procesy itp.) 
 • diagnoza i ocena aktualnego stanu / identyfikacja problemu
 • analiza zebranych danych i wyprowadzenie wniosków -  wyodrębnienie obszarów przeznaczonych do optymalizacji, usprawnienia lub wypracowanie nowych rozwiązań 
 • propozycje dedykowanych rozwiązań i ewentualne wsparcie w ich wdrażaniu
 
Audyt jest niezbędnym punktem wyjścia dla tych organizacji, które dopiero rozpoczynają poszczególny rodzaj działań, jak i dla tych, które pewne działania już podjęły, ale pojawiła się potrzeba ich weryfikacji, zmiany, poszerzenia bądź zdefiniowania na nowo.
 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]